slide

Kody

Odbiór i transport odpadów – pozwolenia

Jesteśmy firmą działającą w branży gospodarowania odpadów. Świadczenie usług z zakresu odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych wymaga posiadania szeregu pozwoleń. Miło nam poinformować, że działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów prowadzimy na podstawie decyzji nr WŚR.6233.2.2014.RL z dnia 27 marca 2014 r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu 795 typów odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów.

Decyzje – PDF :

ZBIERANIE EKO

ZBIERANIE EKO UZUPEŁ.

TRANSPORT EKO

TRANSPORT EKO UZUPEŁ.